Gemeente Wijdemeren - Belasting en heffing, kwijtschelding


Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen omdat u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

U kunt kwijtschelding krijgen wanneer de gemeente vindt dat u niet in staat bent om belasting te betalen. Om dit te beoordelen, onderzoeken wij eerst of u vermogen heeft, waaruit de belasting betaald zou kunnen worden (vermogenstoets). Ook berekenen wij of u voldoende inkomen heeft om belasting te kunnen betalen (inkomenstoets). Alleen wanneer u geen of weinig vermogen heeft en een laag inkomen, komt u voor kwijtschelding in aanmerking.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Telefoonnummer: (035) 65 59 194.

 • Aanvraagformulier
 • Meest recente loonstrookje/uitkeringspecificatie
 • Bankafschriften van de laatste twee maanden
 • Een bewijs waarop staat hoe hoog uw huur op dit moment is, bijvoorbeeld uw huurcontract of een brief van uw verhuurder met de laatste huurverhoging erin
 • Beschikking van de huur- en zorgtoeslag
 • Kopie kentekenbewijs
 • Informatie over andere kosten en inkomsten: bijvoorbeeld alimentatie, gegevens van meerderjarige medebewoners/kinderen, kostgeld, kopie zorgverzekeringspecificatie, te ontvangen heffingskortingen, andere betalingsverplichtingen.

De gemeente neemt binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit.

Bezwaar en beroep

U kunt in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit doet u binnen tien dagen. U stuurt uw beroepschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

In Wijdemeren kunt u kwijtschelding krijgen voor de volgende belastingen:

 • onroerendezaakbelastingen
 • roerende-ruimtebelastingen
 • afvalstoffenheffing
 • hondenbelasting

U vraagt de kwijtschelding binnen zes weken na ontvangst van de belastingaanslag aan bij de gemeente. U belt hiervoor tussen 8.30 en 17.00 uur voor meer informatie en het aanvraagformulier. Telefoonnummer: (035) 65 59 194.

Waterschapsbelasting

De behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek geldt ook automatisch voor de aanslag Waterschapsbelasting van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Deze ontvangt u van Waternet.