Gemeente Wijdemeren - Onroerende zaakbelasting


U krijgt een aanslag onroerende zaakbelasting (ozb) als u op 1 januari eigenaar bent van een woning of eigenaar en/of gebruiker van een niet-woning.

De gemeente bepaalt de hoogte van de ozb op 1 januari. U betaalt aan ozb een vast percentage over de WOZ-waarde van uw pand. U ontvangt hiervoor een aanslag. 

Voor meer informatie kunt u tussen 08.30 en 17:00 uur contact opnemen met belastingen via telefoonnummer: (035) 65 59 194.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen de aanslag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De tarieven voor de onroerende zaakbelastingen zijn een percentage van de WOZ-waarde.

  • Eigenaar woning 0,1220 %
  • Eigenaar niet-woning 0,2072 %
  • Gebruiker niet-woning 0,1587 %