Gemeente Wijdemeren - Herinrichting Dekkerplantsoen en groenstrook

De gemeente gaat aan het Dekkerplantsoen en de groenstrook aan de Oude Molenmeent opnieuw inrichten. De parkeervakken in de Oude Molenmeent worden meegenomen in de plannen, net als het opnieuw tegelen van het trottoir aan de overzijde.

In 2015, voor de start van de nieuwbouw op het KNORR-terrein, is er een afstudeerplan gemaakt van het Dekkersplantsoen. Dit is in samenwerking met de bewoners opgesteld. Dit afstudeerplan vormt het uitgangspunt van de verdere herinrichting. Met de uitvoering van de plannen is gewacht op de realisatie van de nieuwbouw op het KNORR-terrein. Die realisatie is nu bijna voltooid.

De gemeente heeft besloten om de herinrichting van de groenstrook aan de Oude  Molenmeent ook mee te nemen in de planvorming en uitvoering van het Dekkerplantsoen. De langsparkeervakken in de Oude  Molenmeent horen ook bij de plannen evenals het hertegelen van het trottoir aan de overzijde. Het doel is om tot een groeninrichting te komen die voldoet aan de wensen van de buurt.

Afstudeerplan

Vervolgproces

Op woensdagavond 17 juli om half acht is er een bewonersavond over het Dekkerplantsoen en de groenstrook Oude Molenmeent. Hiervoor worden de bewoners uitgenodigd die al eerder bij het afstudeerplan betrokken zijn geweest en de nieuwe bewoners van de ontwikkeling Erve Knorr.

Planning

Op woensdagavond 17 juli is de bewonersavond. Het plan wordt daarna verder uitgewerkt. Doel is om in het najaar de groenstrook aan de Oude Molenmeent opnieuw in te richten en om de parkeerplaatsen en het trottoir aan de overzijde opnieuw te bestraten. In het voorjaar 2020 volgt de inrichting van het Dekkerplantsoen. In het najaar 2020 wordt de dwergiep geplaatst, een volwassen boom die vanuit een ander deel van Nederland komt.

Zie ook

Meer weten 

Voor vragen of als u verhinderd bent voor de bewonersavond kunt u terecht bij de heer N. Dunnink van de gemeente Wijdemeren, n.dunnink@wijdemeren.nl, telefoonnummer: 14 035.