Gemeente Wijdemeren - Joost Boermans

Dhr. J.H. Boermans

Functie(s): Wethouder
Rollen: Lid College van B & W, Lid D66,
Partij: D66
Email: Stuur een mail
Adres: p/a Rading 1
Postcode: 1231 KB
Woonplaats: Loosdrecht
Nevenfuncties:

Nevenfuncties voortvloeiend uit de functie van wethouder van Wijdemeren:

  • Lid Dagelijks Bestuur van de Omgevingdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek
Portefeuille:
  • Bestuurlijke vernieuwing (incl. herindeling en dorpsraden)
  • Milieu en duurzaamheid
  • Verkeer en vervoer
  • Openbare ruimte

Derde locoburgemeester

Joost Boermans