Hulpdiensten en noodnummers

Home » Wonen en werken » Meldingen, klachten en bezwaren » Hulpdiensten en noodnummers

Hulpdiensten en noodnummers

Voor vragen over (jeugd)hulp en zorg neemt u tijdens kantooruren contact op met de gemeente via 14 035. In overige gevallen belt u één van de nummers hieronder.

Hulpdiensten en noodnummers
Hulpdiensten en noodnummers

Alarmnummer (politie, brandweer en ambulance)

112

Politie

 
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie | wijkagent

0900 88 44
www.politie.nl (Wijdemeren)

Meld misdaad anoniem

0800 7000
www.meldmisdaadanoniem.nl

Red een dier 144

 Brandweer

 
Alarmnummer 112
Brandweer 's-Graveland www.brandweergraveland.nl
Brandweer Loosdrecht  www.brandweer-loosdrecht.nl                 
Brandweer Nederhorst den Berg  www.brandweernederhorst.nl
Brandweer Gooi en Vechtstreek www.brandweer.nl/gooienvechtstreek.nl
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek                  www.vrgooienvechtstreek.nl

Medisch

 
Alarmnummer 112

Huisartsenpost Blaricum (buiten kantooruren), 10 cent p/min                                      

Tijdens kantooruren belt u met uw eigen huisarts

0900 93 59                                                                                            
Ziekenhuis

088 75 31 753
www.tergooi.nl

Overig

 
Veilig Thuis (bij kindermishandeling en huiselijk geweld, 24 uur per dag)                                             0800 20 00
Meldpunt discriminatie Gooi en Vechtstreek

(035) 62 31 100
www.mpdiscriminatie.nl

Milieuklachtentelefoon: milieuklachten en geluidsoverlast (0320) 26 54 00                                                                                                         

Zie ook