Gemeente Wijdemeren - College wil investeren in gemeentelijke organisatie

Het college van Wijdemeren stelt de gemeenteraad voor om fors te investeren in de gemeentelijke organisatie.

Aanleiding hiervoor zijn de uitkomsten van het bestuurskrachtonderzoek van Deloitte en de zienswijze over de toekomst van Wijdemeren die de raad in november 2016 vaststelde. Toen werd afgesproken om een plan van aanpak op te stellen dat gericht is op het versterken van de organisatie en de samenwerking met andere gemeenten.

Organisatieadviesbureau Rijnconsult heeft in de afgelopen maanden een analyse gemaakt van de ambtelijke organisatie. Hierbij hebben zij drie verschillende scenario’s uitgewerkt: Wijdemeren als regiegemeente, Wijdemeren als uitvoeringsgemeente en Wijdemeren als fusiegemeente met één of meerdere andere gemeenten. Bij alle drie de scenario’s is een forse investering in de gemeentelijke organisatie noodzakelijk.

Basis op orde

De investering die nodig is, ligt naar verwachting tussen de 800.000 en 1.000.000 euro. Hiermee moet de basis van de organisatie op orde worden gebracht. Een precieze uitwerking volgt na de keuze van de gemeenteraad voor een van de scenario’s.

Toelichting Rijnconsult

De gemeenteraad krijgt op woensdagavond 3 mei aanstaande een toelichting van Rijnconsult op het plan van aanpak. Ook spreekt de raad over het voorstel van het college om te investeren in de gemeentelijke organisatie.

maandag 1 mei 2017