Gemeente Wijdemeren - Aftrap bouw Schutse-perceel

Op maandag 20 november werd door wethouder Van Rijkom, leden van de stichting tot behoud van kasteel Sypesteyn en projectontwikkelaar Gebr. Draaijer BV de aftrap gegeven voor de bouw van vijf woningen op het Schutse-perceel. Dit terrein ligt naast kasteel-museum Sypesteyn in Loosdrecht.

Op het perceel komen vier rijwoningen en één vrijstaande woning. De grond van het Schutse-perceel blijft in handen van de gemeente Wijdemeren en wordt met erfpacht uitgegeven. Opbrengst van de erfpacht gaat naar de stichting tot behoud van kasteel Sypesteyn.

Win-winsituatie

Wethouder Sandra van Rijkom: “Ik ben ontzettend blij dat we met deze erfpachtregeling de inkomsten voor kasteel-museum Sypesteyn voor onbepaalde tijd hebben kunnen vastleggen. Gelijktijdig realiseren we vijf prachtige nieuwe woningen in Loosdrecht. Een win-winsituatie.”

Start bouw

Het slopen van de huidige panden op het terrein begint in februari 2018. In het najaar van 2019 moeten de woningen gereed zijn. De verkoop van de nieuwe woningen start binnenkort. Zodra 70 procent verkocht is, begint de ontwikkelaar met de bouw.

De plannen voor de Schutse zijn onderdeel van het meerjarenplan ‘Kasteel-Museum Sypesteyn: Op weg naar een duurzame toekomst.’

donderdag 23 november 2017