Gemeente Wijdemeren - Plan voor een mooier plassengebied

Wijdemeren werkt samen met meer dan 20 andere partijen aan het verbeteren van de Oostelijke Vechtplassen.

 Plassengebied

Met verschillende projecten willen we de komende tien jaar de kwaliteit van het water in de plassen verbeteren, de natuur versterken en het gebied aantrekkelijker maken voor recreanten en toeristen.

77 miljoen euro

Net voor de zomer hebben de bestuurders van de provincies Noord-Holland en Utrecht, de gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en Hilversum, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, het Plassenschap Loosdrecht e.o. en Natuurmonumenten aangegeven de huidige problemen in het plassengebied samen aan te willen pakken. Komende periode bespreken de partijen het plan en het benodigde budget. Als eind 2017 het zogenoemde ‘Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen’ een feit is, kunnen we aan de slag. Dit betekent een gezamenlijke investering van ruim 77 miljoen euro in het plassengebied.

Het moment is nu

De Oostelijke Vechtplassen vormen een prachtig gebied. Maar er zijn ook zorgen. De kwaliteit en het beheer van natuur, water en openbare ruimte laten te wensen over en de watersport- en recreatiesector blijven achter. Wethouder Jan-Jaap de Kloet: “De schoonheid van dit plan is dat partijen met verschillende belangen de handen ineen willen slaan om deze zaken aan te pakken. De gemeenteraad heeft drie miljoen euro beschikbaar gesteld in de begroting 2018. De gezamenlijke investering levert een ambitieus plan op wat ten goede komt aan de gehele gemeente. Het belang is dus groot en het moment is nu.”

Concrete plannen

Een van de projecten is het baggeren in de Loosdrechtse Plassen. Met de bagger herstellen we legakkers en maken we nieuw rietland. Een win-win-win-situatie want er ontstaat nieuwe natuur, het water wordt schoner en het gebied wordt aantrekkelijker om er te varen, wandelen en fietsen. Ander concreet project is het uitbreiden van het aantal vaarverbindingen. Zo wordt er gedacht aan het bevaarbaar maken van de ‘s-Gravelandse Vaart en aan een vaarverbinding vanaf het Hilversums kanaal via de Wijde Blik naar de Loosdrechtse Plassen. Hierin zijn nog geen keuzes gemaakt. De plannen moeten nog getoetst en uitgewerkt worden. Bij de uitwerking is er volop ruimte voor belanghebbenden om mee te denken.

dinsdag 12 september 2017