Gemeente Wijdemeren - Collectieve energie

Wilt u 100% groene stroom en kunt u geen zonnepanelen op uw eigen dak?

Zowel huurders als woningeigenaren kunnen nog meedoen in het Collectief Zonneproject Kortenhoef. U ontvangt dan een jaarlijkse korting op de energiebelasting.

Meer info www.energiecooperatiewijdemeren.nl

woensdag 2 januari 2019