Gemeente Wijdemeren - Denk mee over ondernemersloket

Bent u ondernemer in Wijdemeren? En heeft u ideeën over de invulling van het Wijdemeerse ondernemersloket? Maak dan kennis met Pascal Spijkerman.

Kwartiermaker Pascal Spijkerman

De wens om het ondernemersloket nieuw leven in te blazen komt uit het bestuursakkoord 2018-2022. Wethouder Jan Klink: ”Ik ben blij dat we met het aanstellen van een kwartiermaker de eerste stappen zetten in de richting van een ondernemersloket. We willen samen met onze ondernemers in beeld brengen welke wensen en behoeften er zijn voor de invulling van deze functie. Bent u ondernemer? Dan horen we graag van u!”

Gewenste invulling

Pascal Spijkerman, senior projectmanager bij Stad&Co, gaat aan het werk om met de ondernemers een plan op te stellen voor de gewenste invulling van het ondernemersloket. Hij brengt onder andere in kaart hoe de samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven het beste kan plaatsvinden en welke sectoren hierbij betrokken worden, zoals  agrariërs, starters, ZZP’ers, MKB’ers, de toeristisch-recreatieve sector en/of overige sectoren. Ook onderzoekt hij welke ambities en prioriteiten er moeten worden gesteld en welke taken de ondernemersfunctie krijgt.

Optimaal vestigingsklimaat

In de komende weken zijn er gesprekken met verschillende ondernemers en worden er ideeën opgehaald binnen de gemeente en bij andere organisaties. Hierna volgt een bijeenkomst voor alle Wijdemeerse ondernemers om een voorlopig plan te presenteren. Uiteindelijk doel is om een  samenwerkingspact te sluiten tussen gemeente en bedrijfsleven. Daarmee werken we de komende jaren gezamenlijk toe naar een optimaal vestigingsklimaat in Wijdemeren. 

Deel uw ideeën

Bent u ondernemer in Wijdemeren en heeft u ideeën over de invulling van het ondernemersloket? Neem dan contact op met Pascal Spijkerman. Hij is te bereiken via p.spijkerman@wijdemeren.nl.

woensdag 16 januari 2019