Gemeente Wijdemeren - Reactie wethouder Boermans op N201

Een reactie van wethouder Boermans op de kwestie N201.

“Om knelpunten op het Utrechtse gedeelte van de N201 op te lossen heeft de provincie Utrecht verschillende opties voor de toekomst van de N201 in kaart laten brengen. Dit heeft geresulteerd in vier denkrichtingen. Ik merk en begrijp dat deze denkrichtingen bij onze inwoners voor de nodige onrust zorgen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht spreken op 8 januari de voorkeur uit voor één of meerdere denkrichtingen. Provinciale Staten zal hierover later in 2019 een definitief besluit nemen. Hierna volgt een verder uitwerking van de denkrichting(en). Er wordt dus nog geen definitieve beslissing genomen over de wegindeling van de N201, maar alleen een mogelijk toekomstscenario voor het Utrechtse gedeelte van de N201 gekozen. Het gedeelte van de N201 dat op Noord-Hollands grondgebied ligt, is meegenomen in de denkrichtingen, maar uiteraard kan de provincie Utrecht niet zelfstandig beslissen om de N201 langs Wijdemeren aan te passen of een verbindingsweg met de A27 te realiseren over Wijdemeers grondgebied.

Voor het gedeelte van de N201 op Noord-Hollands grondgebied zijn de effecten niet in kaart gebracht. Als gemeente hebben we daarom bij de provincie Utrecht al aangegeven dat wij in dit stadium met geen enkele denkrichting kunnen instemmen.”

vrijdag 21 december 2018