Gemeente Wijdemeren - College doet voorstel voor Verzilverlening

Woningeigenaren vanaf de pensioengerechtigde leeftijd in Wijdemeren kunnen, als het aan het college ligt, vanaf april 2018 gebruikmaken van een ‘Verzilverlening’. Hiermee kunnen zij hun woning aanpassen om langer thuis te blijven wonen.

Senioren

De Verzilverlening van minimaal 2500 en maximaal 30.000 euro, kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor aanpassingen in de badkamer, keuken en toilet. Of het gelijkvloers maken van de woning. Hiermee stimuleert de gemeente inwoners zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in hun vertrouwde omgeving.

Steenrijk, maar geldarm

Bij een grote groep inwoners, met name ouderen, zit het vermogen in steen. Dit vermogen kunnen zij dus niet gebruiken om aanpassingen te financieren. Ook is het voor deze inwoners vaak moeilijk om geld te lenen bij een bank. De essentie van de Verzilverlening is dat woningeigenaren tijdens de looptijd niet aflossen én geen rente betalen. Na het overlijden wordt de lening afgelost uit de verkoopopbrengst van het huis. Hierdoor ontstaan geen extra woonlasten. Zo biedt de lening inwoners met een beperkt inkomen ook de mogelijkheid aanpassingen te doen in de woning.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

De Verzilverlening is een nieuw product van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en wordt ook door hen uitgevoerd. Het voorstel voor de uitvoering van de Verzilverlening wordt in de commissievergadering van 20 februari besproken.

woensdag 7 februari 2018