Gemeente Wijdemeren - Eén sterke gemeente

Onlangs heeft de gemeenteraad besloten dat zij uiterlijk 2028 één gemeente Gooi en Vecht wil realiseren. Alle tussenvormen van fusie worden uitgesloten. Hiermee verzet de gemeente zich tegen de door de provincie opgelegde fusie van Wijdemeren met alleen Hilversum.

Wegwijzer

Er lopen momenteel twee processen: het proces van de provincie Noord-Holland om per 2021 te komen tot een fusie tussen Wijdemeren en Hilversum én het proces van de gemeente om binnen tien jaar te komen tot één gemeente Gooi en Vecht.

Twee processen; één doel

Wijdemeren is van mening dat één gemeente Gooi en Vecht de beste optie is om een krachtige regio te vormen, betere kwaliteit te leveren en een snellere dienstverlening te realiseren. De vorming van één grote gemeente in de Gooi en Vechtstreek is ook het einddoel van de provincie. Alleen wil de provincie een tussenstap zetten door de zes gemeenten in de regio in 2021 te laten fuseren tot drie grotere (Wijdemeren-Hilversum, Blaricum-Laren-Huizen en Gooise Meren).

Herindelingsprocedure verlengd

Begin juni liet de provincie de betreffende gemeenten weten dat de ingezette herindelingsprocedure verlengd wordt. Dit omdat er een nieuw  beleidskader voor gemeentelijke herindeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties (BZK) in de maak is. Mogelijk wordt de door de provincie gewenste fusiedatum van 2021 daardoor niet gehaald. Dit is nu nog niet duidelijk.

Een gezamenlijk doel

Wethouder Joost Boermans: “We hebben de provincie geïnformeerd over het standpunt van Wijdemeren. Daarbij hebben we verzocht om de herindelingsprocedure voor een fusie met Hilversum te stoppen en een nieuwe herindelingsprocedure voor één gemeente Gooi en Vecht te starten. Ons gezamenlijk doel is één sterke gemeente. We trekken daarom graag met de provincie en de gemeenten in de regio op om dit doel te realiseren.”

woensdag 18 juli 2018