Gemeente Wijdemeren - College Wijdemeren: één gemeente Gooi en Vecht

Het nieuwe college van Wijdemeren werkt aan de vorming van één gemeente Gooi en Vecht binnen tien jaar. Alle tussenvormen van fusie sluiten zij uit. Ook is het college geen voorstander van de wens van de provincie voor een fusie tussen Hilversum en Wijdemeren.

Dorpsgezichten Wijdemeren

Het college werkt momenteel aan een voorstel voor de gemeenteraad waarin het streven naar één gemeente Gooi en Vecht, binnen tien jaar en zonder tussenstap, wordt bekrachtigd. Op donderdag 21 juni bespreekt het college haar plannen met de gemeenteraad.

Herindelingsontwerp Berenschot

Eind vorig jaar heeft organisatieadviesbureau Berenschot van de provincie de opdracht gekregen om een concept herindelingsontwerp te maken voor een fusie tussen Wijdemeren en Hilversum. Berenschot gaat daarover nog in gesprek met de gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Deze bijeenkomsten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de provincie. Zodra Berenschot de data van de bijeenkomsten bekend maakt, plaatsen wij ze op www.wijdemeren.nl/toekomst.

Twee processen, één doel

Wethouder Joost Boermans: “Er lopen momenteel twee processen: Het proces van de provincie om op korte termijn te komen tot een fusie tussen Wijdemeren en Hilversum én het proces van de gemeente om binnen tien jaar te komen tot één gemeente Gooi en Vecht. Wij geloven dat één gemeente Gooi en Vecht de beste optie is om een krachtige regio te vormen, betere kwaliteit te leveren en een snellere dienstverlening te realiseren. De vorming van één grote gemeente in de Gooi en Vechtstreek is ook het einddoel van de provincie Noord-Holland. We trekken daarom graag met de provincie en de gemeenten in de regio op om dit doel te realiseren.”

zaterdag 9 juni 2018