Gemeente Wijdemeren - ANWB AutoMaatje van start

Op woensdag 7 maart hebben de ANWB, gemeente Wijdemeren, Versa Welzijn, Rotary Wijdemeren en de Zonnebloem KAG een intentieverklaring getekend voor de start van ANWB AutoMaatje. "Een nieuwe vervoersvoorziening helemaal voor en door inwoners van Wijdemeren", aldus wethouder Betske van Henten.

ANWB, Rotary, Zonnebloem KAG en gemeente Wijdemeren

Vrijwillige chauffeurs vervoeren met hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, de huisarts of een toneelvoorstelling. Zij betalen alleen een onkostenvergoeding van 30 cent per kilometer aan de chauffeur.

Weer deelnemen aan het sociale leven

In Wijdemeren zegt 40 procent van de 65-plussers zich regelmatig eenzaam te voelen. De mogelijkheden om naar buiten te gaan worden door leeftijd of gezondheid beperkter. Autorijden lukt vaak niet meer en steeds een beroep doen op naasten is moeilijk.

Door ANWB AutoMaatje toe te voegen aan het bestaande vervoersnetwerk kunnen zij weer deelnemen aan het sociale en maatschappelijke leven.

Werving vrijwilligers en deelnemers

Wijdemeren is de tweede gemeente in de regio Gooi & Vechtstreek die start met dit initiatief van de ANWB. Versa Welzijn zet het initiatief samen met hen op. Met de Rotary Wijdemeren, Zonnebloem KAG en gemeente Wijdemeren wordt samengewerkt om vrijwillige chauffeurs en deelnemers te werven. Daarvoor kunt u contact opnemen met Henk Lansink, Versa Welzijn, telefoonnummer 035 62 50 005.

Naar verwachting start ANWB AutoMaatje met rijden in mei.

Bijschrift foto

V.l.n.r.: Jan Verbruggen (CDA, indiener motie), Marilyn Newalsing (Rotary), Jessica de Waaijer (Rotary), Hetty Kastelein (coördinator vrijwillige inzet gemeente Wijdemeren), Jan Nijnuis (Zonnebloem KAG), Gerard van den Bos (ANWB), Henk Lansink (coördinator AutoMaatje Versa Welzijn), wethouder Betske van Henten, Stef Braamhaar (Regiomanager Versa Welzijn).

woensdag 7 maart 2018