Gemeente Wijdemeren - Informatie over herindeling op één plek

De (bestuurlijke) toekomst van Wijdemeren en de regio Gooi en Vechtstreek is al jarenlang een veelbesproken onderwerp. Er zijn veel verschillende opvattingen bij inwoners, instellingen, ondernemers, bestuurders en raadsleden. De provincie Noord-Holland is voor de gemeenten in de regio de procedure voor gemeentelijke herindeling gestart. Daarmee is het gesprek over herindeling in een stroomversnelling gekomen.

Dorpsgezichten Wijdemeren

Een meerderheid van de huidige gemeenteraad van Wijdemeren is voorstander van een ambtelijke fusie met Gooise Meren en Hilversum. Een minderheid vindt een bestuurlijke fusie op korte termijn gewenst en daarbinnen zijn ook weer verschillende opvattingen. Het voorstel van de provincie is om de gemeenten Wijdemeren en Hilversum op z’n vroegst in 2021 één gemeente te laten vormen.

Herindelingsontwerp

2018 is een belangrijk jaar voor de toekomst van Wijdemeren. De provincie zal met behulp van een extern bureau een ontwerp maken voor de herindeling. Daarbij wordt ook inbreng gevraagd van inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers.

Wat is uw mening?

Om u te helpen een opvatting over dit onderwerp te vormen, is alle bij ons bekende en beschikbare informatie over herindeling  van de afgelopen vier jaar nu verzameld op één plek. Andere belangrijke informatiebron is de website van de provincie. Ook op de website van het actiecomité Wijdemeren2020 is veel informatie te vinden.

woensdag 7 maart 2018