Gemeente Wijdemeren - Toekomst Wijdemeren: de stappen in 2018

De procedure voor gemeentelijke herindeling in de regio Gooi en Vechtstreek is nu in de ontwerpfase. De provincie gaat met behulp van een extern bureau aan de slag met het opstellen van een concept-herindelingsontwerp. Naar verwachting is dit in juli gereed.

Bijeenkomst inwoners

Het opstellen van een concept-herindelingsontwerp is één van de stappen van de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi). In het ontwerp komen onder meer een onderbouwing voor de herindeling, de ambitie van de nieuwe gemeenten, financiële aspecten en een beoogde herindelingsdatum te staan. Een extern bureau organiseert in opdracht van de provincie gesprekken met collegeleden, gemeenteraden, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Ook is het de bedoeling dat u als inwoner tijdens een speciale inloopavond uw opvattingen, suggesties en aandachtpunten kunt meegeven. Zodra hier meer over bekend is, kunt u dit hier lezen. Het plan van aanpak voor het opstellen van het ontwerp vindt u op www.wijdemeren.nl/toekomst

Na de zomer

Als het concept-herindelingsontwerp gereed is, zal het acht weken ter inzage liggen. Iedereen heeft dan de gelegenheid erop te reageren. Daarna volgen nog vele stappen richting 2021. De provincie kan tussentijds de procedure nog bijstellen.

woensdag 7 maart 2018