Gemeente Wijdemeren - Reactie college

Het college van Wijdemeren reageert op einde fusietraject.

College BenW

De Provincie Noord-Holland heeft de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek geïnformeerd dat de arhi-procedures voor de fusie van de gemeenten Wijdemeren en Hilversum en voor de fusie van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren worden beëindigd.

Positief

In juli 2018 hebben wij de provincie verzocht deze arhi-procedure te stoppen en de optie voor één gemeente Gooi en Vecht te onderzoeken. Het college is dan ook zeer positief dat de fusie tussen alleen Hilversum en Wijdemeren definitief niet doorgaat. Binnen de gemeente Wijdemeren was er ook nauwelijks draagvlak voor een fusie met alleen Hilversum en dit college verzette zich daar ook tegen.

Nadelen

Naast het goede nieuws ziet het college ook nadelen aan de gevolgen van het besluit omdat de provincie nu haar einddoel om te komen tot één gemeente laat vallen. Zoals bekend streeft de gemeente Wijdemeren ernaar om voor 2028 één gemeente Gooi en Vecht te realiseren om daarmee de slagkracht van de gemeente maar ook die van de regio te versterken. De gevolgen van het besluit zullen vermoedelijk zijn dat deze ene gemeente niet binnen 10 jaar gerealiseerd wordt. Recent hebben we expertise ingehuurd om een beter beeld van één gemeente Gooi en Vecht te verkrijgen en daarmee het draagvlak daarvoor te vergroten. Mede in overleg met leden van de gemeenteraad zullen we bezien of en hoe de opdracht geherformuleerd dient te worden.

Steun

Het college ziet het als steun in de rug dat de Provincie nu medewerking wil verlenen om de bestuurskracht van de regio te versterken indien de regiogemeenten de Provincie hiertoe verzoeken. Wijdemeren ziet kansen om de regionale en gemeentelijke slagkracht te vergroten. Mede doordat de Minister van Binnenlandse Zaken ruimte biedt voor flexibiliteit, experimenten en niet-standaardoplossingen in het openbaar bestuur zouden wij dit graag met de andere gemeenten in de regio alsmede met ondersteuning van Binnenlandse Zaken en de Provincie Noord-Holland willen verkennen.

donderdag 22 november 2018