Gemeente Wijdemeren - Reactie wethouders: N201 verbreden naar 4 rijbanen

Onderstaande de reactie van de wethouders Verkeer van de gemeente Hilversum (Annette Wolthers) en de gemeente Wijdemeren (Joost Boermans) op het artikel “Breed asfalt door natuur Hilversum scoort hoog” in de Gooi en Eemlander van zaterdag 17 november.

“ De Provincie Utrecht werkt aan scenario’s om de knelpunten op het Utrechtse deel van de N201 op te lossen. Hierover hebben wij een aantal keren contact gehad met de provincie Utrecht. We zijn allebei van mening dat de plannen op dit moment nog niet voldoende zijn uitgewerkt om de consequenties voor Wijdemeren en Hilversum te kunnen overzien. Eind november spreken we hierover met gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht.”

Link naar artikel: Breed asfalt door natuur Hilversum scoort hoog (alleen volledig te lezen met digitaal abonnement Gooi en Eemlander)

zaterdag 17 november 2018