Gemeente Wijdemeren - Achterstanden Wmo-aanvragen opgelost

Door de in 2018 ingevoerde maatregelen op de afdeling Wmo van de gemeente Wijdemeren is er op dit moment geen sprake meer van een wachttijd langer dan de wettelijke termijn. Een eerste inschatting laat zien dat Wmo-aanvragers gemiddeld binnen vier weken geïnformeerd worden over de toegekende zorg.

“Wanneer inwoners zorg nodig hebben is het de taak van de gemeente om daar zo goed en snel mogelijk antwoord op te geven. Het was een opluchting dat het harde werk zijn vruchten bleek af te werpen. Sinds december 2018 zijn de achterstanden weggewerkt en is er ruimte om naar de efficiency van processen te kijken. Dat we de wettelijke termijn halen is fantastisch, maar we zijn nog niet klaar. We streven altijd naar snellere en betere processen waar mogelijk”, aldus wethouder Van Rijn.

Knelpunten

De gemeente Wijdemeren ervaart al jaren knelpunten binnen de Wmo. Dit zorgde voor lange wachttijden en inefficiënte processen. Per 1 juli 2018 is er 0,67 fte extra capaciteit ingezet. Deze formatie is bij het vaststellen van de begroting vanaf 2019 structureel geworden. Wethouder Rosalie van Rijn informeerde de gemeenteraad in oktober 2018 nog eens over extra maatregelen: er werd een werkervarings- en stageplek ingezet om de achterstanden weg te kunnen werken. Deze extra maatregelen zijn nog van kracht tot en met juli 2019.

Toename

Er is al tijden een toename in het aantal Wmo-aanvragen, inherent aan de vergrijzing in Wijdemeren. Tegelijk is met ingang van dit jaar het abonnementstarief ingevoerd. Wat inhoudt dat de hoogte van de eigen bijdrage voor Wmo voor iedereen gelijk is, ongeacht het inkomen. In de eerste maanden van 2019 zijn er aanzienlijk meer aanvragen binnengekomen. Het is nog niet te zeggen wat de effecten zijn op de lange termijn. Uiteraard wordt er scherp gemonitord om wachttijden in de toekomst te voorkomen.

donderdag 25 april 2019