Gemeente Wijdemeren - Bezwaarschriften Belastingen tussen 14 en 19 maart 2019 mogelijk niet ontvangen

Door een technisch probleem heeft Belastingen SWW tussen 14 en 19 maart 2019 geen online bezwaarschriften ontvangen. Bezwaarmakers hebben wel een ontvangstbevestiging gekregen, maar het bezwaarschrift blijkt niet opgeslagen te zijn op de server van Belastingen SWW.

Heeft u in deze periode online bezwaar ingediend tegen uw belastingaanslag, dan verzoeken wij u het bezwaar opnieuw in te dienen. Alleen voor deze groep bezwaarmakers geldt dat zij alsnog hun bezwaar tot 1 januair 2020 kunnen indienen. Dat kan via www.belastingensww.nl. Vermeld hierbij het dossiernummer (7184……) van de ontvangstbevestiging die u ontving.

Ook het aanmelden voor incasso en het aan- en afmelden van honden zijn mogelijk niet aangekomen. Als u in deze periode een melding heeft gedaan dan verzoeken wij u deze opnieuw in te dienen.

Belastingen SWW biedt excuses aan voor het ongemak. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen via info@belastingensww.nl of via het klantcontactcentrum van de gemeente Wijdemeren: 14 035.

dinsdag 23 april 2019