Gemeente Wijdemeren - College ondersteunt initiatief inwoners: Gele Brug terug in Ankeveen

Het college stelt de raad voor om een krediet van 250.000 euro beschikbaar te stellen voor het terugbrengen van de historische Gele Brug in Ankeveen.

In 2017 diende een groep inwoners uit Ankeveen het initiatief in om op de plek van de duikerbrug op het Stichts End de historische Gele Brug terug te plaatsen. Deze ophaalbrug werd in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers totaal vernield, als vergelding voor de verloren strijd. De kleur geel verwijst naar de Rooms- Katholieke invloed van de eigenaren van een voormalige landgoed in Ankeveen.

Faunapassage

De afgelopen periode is er, in samenwerking met meerdere lokale partijen, hard gewerkt aan een ontwerp voor de nieuwe brug. Ook is de samenwerking gezocht met de provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten om de, vanuit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, gewenste faunapassage voor de otter in combinatie met de brug te kunnen realiseren. Het college vraagt de gemeenteraad nu om 250.000 euro beschikbaar te stellen voor dit project.

Historisch karakter dorp

Wethouder Joost Boermans: “Ik ben er trots op dat dit initiatief, samen met een groep betrokken inwoners, tot stand is gekomen. Zij hebben fantastisch werk geleverd. Als we deze brug, met zijn geheel eigen geschiedenis en opvallende verschijningsvorm, opnieuw kunnen plaatsen draagt dat bij aan het behoud van de geschiedenis van Ankeveen en daarmee het historische karakter van het dorp.”

Opening brug

Doel is om de nieuwe Gele Brug in 2020 te openen, 75 jaar na de ontmanteling.

woensdag 3 april 2019