Gemeente Wijdemeren - Meldpunt verward gedrag

Misschien heeft u in uw omgeving al borden gezien met de tekst ‘Kijk jij om of kijk jij weg?’.

De Regio Gooi en Vechtstreek vraagt met deze campagne aandacht voor verward gedrag. Wat is verward gedrag eigenlijk en wat kunt u doen als u iemand met verward gedrag ziet? Kijk op www.wijdemeren.nl/swt of bel naar 14 035 en vraag naar het ‘meldpunt verward gedrag’ van het sociaal wijkteam.

donderdag 25 april 2019