Gemeente Wijdemeren - Voortgang sollicitatieprocedure burgemeester

Er hebben 25 personen gesolliciteerd: 17 mannelijke en 8 vrouwelijke kandidaten.

Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Wijdemeren hebben 25 personen gesolliciteerd: 17 mannelijke en 8 vrouwelijke kandidaten. Dit heeft A.Th.H. (Arthur) van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Wijdemeren.

Van deze kandidaten hebben/hadden 20 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 5 personen hebben/hadden een functie daarbuiten.

De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in november 2019 worden benoemd.

donderdag 25 april 2019