Gemeente Wijdemeren - Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt?

Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie?

Dit zijn enkele van de vragen die in het kader van Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 1376 willekeurig gekozen inwoners van Wijdemeren. Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen.

Veiligheidsbeleid

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 16 augustus; de resultaten worden in maart 2020 verwacht. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Belangrijk

Burgemeester Freek Ossel benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “We willen heel graag weten wat onze inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in Wijdemeren en onze regio vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen. Ik hoop dan ook dat veel mensen de vragenlijst invullen. Alleen zo krijgen we een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente."

woensdag 14 augustus 2019