Gemeente Wijdemeren - College Wijdemeren verbijsterd door nieuw fusiegeluid uit Haarlem

Het college van de gemeente Wijdemeren is verbijsterd door de recente uitspraak van gedeputeerde de heer J. van der Hoek van de provincie Noord-Holland op NH Nieuws. In een brief nodigt het college de gedeputeerde uit om zijn uitspraken toe te lichten.

In een interview stelt de gedeputeerde dat Wijdemeren binnen anderhalf jaar met een oplossing moet komen voor het door de provincie gemeende bestuurskrachtprobleem. Is dit niet het geval dan stapt de provincie naar de minister om alsnog een fusie af te dwingen.

Verbazingwekkend

Wethouder J. Boermans: “Het college vindt het verbazingwekkend dat Wijdemeren dit nieuws uit de media moet vernemen. Ook past deze uitspraak niet bij de koers die Wijdemeren heeft ingezet. De afgelopen twee jaar zijn forse stappen gezet om de bestuurskracht te verbeteren en doen we flinke investeringen in grote ontwikkelingen zoals het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en de realisatie van twee integrale kindcentra in Loosdrecht. De eerste resultaten van deze nieuwe koers worden nu zichtbaar. Daarbij laat de gemeentebegroting al jaren een meerjarig sluitend perspectief zien. Hiervoor is ook een goede beoordeling ontvangen van de provincie.

Onbehoorlijk, bestuurlijke rust juist gewenst

De gemeente Wijdemeren en de regio Gooi en Vecht zijn gebaat bij bestuurlijke rust. Door het onderwerp herindeling, op deze manier binnen drie maanden na het afblazen van de door de provincie ingezette herindelingsprocedure, weer op de politieke agenda te plaatsen wordt het tegenovergestelde bereikt. We moeten ons als regio richten op de uitdagingen rondom bereikbaarheid, milieu, wonen en werkgelegenheid en betere samenwerking in plaats van onrust te creëren. Deze manoeuvre werkt een goede samenwerking en vertrouwen niet in de hand. Ook de regiovoorzitter de heer P. Broertjes (burgemeester van Hilversum) gaf onlangs op het regiocongres aan dat hij blij was dat we nu eindelijk verlost zijn van de fusieperikelen. Zeer betreurenswaardig en onbehoorlijk dat Haarlem dit onderwerp op deze manier weer op de politieke agenda zet. De gedane uitspraken zonder vooroverleg kan ik dit niet anders uitleggen dan dat ze in Haarlem niet goed op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen in onze gemeente en de regio.

Uitzonderlijk moment

Ook is het gekozen momentum zeer uitzonderlijk omdat Wijdemeren momenteel op verzoek van de provincie werkt aan de benoemingsprocedure voor een nieuwe vaste burgemeester. Ook in dat licht is dit nieuwe standpunt zeer opmerkelijk en ongewenst.”

Op donderdag 14 maart komt de heer A. van Dijk, de Commissaris van de Koning, naar Wijdemeren om met de gemeenteraad te spreken. Het nieuwe standpunt van de provincie zal dan zeker een onderwerp van gesprek zijn.

woensdag 20 februari 2019