Gemeente Wijdemeren - Gemeentelijke belastingaanslag eind februari in de bus

Rond 20 februari 2019 kunt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen verwachten. Bent u aangemeld bij ‘MijnOverheid’ dan krijgt u uw aanslag alleen digitaal en niet per post.

Belastingen SWW is de organisatie die de belastingaanslagen verzorgt. Dit jaar verloopt het telefonisch contact over de aanslagen via de gemeente Stichtse Vecht. Als u vragen heeft over uw aanslag belt u het telefoonnummer 14 0346. We proberen alle vragen binnen twee weken te beantwoorden.

Vragen of bezwaren?

Bent u van mening dat de WOZ-waarde verkeerd is? Dan kunt u dit eenvoudig telefonisch aan ons doorgeven. Als blijkt dat wij uw WOZ-waarde onjuist hebben vastgesteld, dan passen we dit graag voor u aan. Wij adviseren om geen gebruik te maken van zogenaamde ‘no cure, no pay-bedrijven’ die namens u bezwaar kunnen maken. Dit brengt vaak onnodig kosten met zich mee, voor u en voor Belastingen SWW. Deze kosten moeten uiteindelijk opgebracht worden door u als belastingbetaler.

Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u, onder voorwaarden, volledige of gedeeltelijke kwijtschelding vragen van gemeentelijke belastingheffing. Vraag hiervoor een formulier aan bij BSWW via 14 0346 of info@belastingensww.nl.

woensdag 13 februari 2019