Gemeente Wijdemeren - Inloopavonden boomonderhoud

U heeft het misschien al gezien. We zijn volop bezig met het onderhoud van de bomen in de gemeente. Helaas moeten we ook veel bomen kappen omdat ze ziek, te zwak of dood zijn.

Belangrijkste oorzaken voor het kappen van bomen zijn essentaksterfte en de extreme weersomstandigheden van het afgelopen jaar. De rijen en groepen bomen die verwijderd worden vervangen we door bomen die minder ziektegevoelig én klimaatbestendig zijn. 

Inloopavond Kortenhoef en Loosdrecht

Ook op donderdag 14 februari is er een inloopavond. Onderwerp van gesprek zijn de locaties in Kortenhoef en Oud-Loosdrecht waar meerdere bomen moeten worden gekapt, zoals de Elbert Mooijlaan in Kortenhoef en de Horndijk, Vuntusplein en Oud-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht. Tijdens de avond kunt u meer informatie krijgen over de reden van de kap en meedenken over de boomkeuze en locaties van de herplant. De inloopavond vindt plaats vanaf 19.30 uur op de gemeentewerf, De Kwakel 40 in Kortenhoef.

Nieuw beplantingsplan Randweg-Meerlaan

Het nieuwe beplantingsplan voor de Randweg-Meerlaan in Nederhorst den Berg is inmiddels klaar en te raadplegen op: www.wijdemeren.nl/onderhoudbomen. Hier staat ook een link naar de kaart waarop de voortgang van het boomonderhoud is te volgen.

woensdag 30 januari 2019