Gemeente Wijdemeren - Keuze voorkeursvariant Utrecht N201

Om knelpunten op het Utrechtse gedeelte van de N201 op te lossen heeft de provincie Utrecht verschillende opties voor de toekomst van de N201 in kaart laten brengen. Dit heeft geresulteerd in vier denkrichtingen. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben besloten om één van deze vier denkrichtingen verder uit te werken.

Op dinsdag 8 januari hebben de Utrechtse Gedeputeerde Staten een voorkeursvariant gekozen voor de N201 tussen Amstelhoek en Vreeland, te weten een weg met één keer twee rijbanen (huidige trace) met de maximum snelheid 80 km/u en het oplossen van knelpunten. Provinciale Staten van Utrecht nemen hierover later in 2019 een definitief besluit. Een nieuwe verbinding met de A27, ten zuiden van Hilversum en Loosdrecht, maakt geen deel uit van deze variant.

Vervolgtraject

Verkeerswethouder Joost Boermans: “Ik ben blij dat een mogelijke vierbaansweg over de Hilversumse heide en langs Loosdrecht niet nader onderzocht wordt en dat onze inbreng goed is meegewogen in de beslissing voor de voorkeursvariant. We trekken samen met de gemeente Hilversum en provincie Noord-Holland op om in het vervolgtraject onze belangen op het gebied van natuur, landschap, doorstroming en verkeersveiligheid te behartigen.”

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de projectpagina.

woensdag 16 januari 2019