Gemeente Wijdemeren - Eenrichtingsverkeer bij De Strook

Niet omrijden? Kom op de fiets, eenrichtingsverkeer van kracht voor auto’s.

Vanaf zondag 23 juni geldt er eenrichtingsverkeer op de Nieuweweg in Maarssen bij recreatiegebied De Strook. Ook zijn er diverse verkeersmaatregelen genomen om de verwachte drukte in goede banen te leiden. De gemeente Stichtse Vecht vraagt bezoekers van het recreatiegebied De Strook per fiets te komen. In verband met het mooie weer en de verwachte toestroom van bezoekers zullen er waarschijnlijk onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. 

De verkeersmaatregelen houden in dat:

  • Er eenrichtingsverkeer geldt op de Nieuweweg tussen het Zandpad en de Herenweg (Breukeleveen), rijrichting vanaf de Herenweg naar het Zandpad.
  • Er een omleidingsroute geldt vanaf het Zandpad via Maarssen-dorp en Maarsseveensevaart, bij de kruising Maarsseveensevaart/Landweg zich splitsend in een route via de Bethunepolder naar de Nieuweweg en De Strook, en een route via Tienhoven naar Breukeleveen en Hilversum.
  • Er eenrichtingsverkeer geldt voor al het verkeer op de Landweg en de Griendweg, vanaf de Maarsseveensevaart naar De Strook. De beperking “uitsluitend toegankelijk voor bestemmingsverkeer” op de Landweg (hoek Maarsseveensevaart) wordt opgeheven.
  • Het verboden is om stil te staan aan beide zijden van de Griendweg.
  • Verkeersregelaars worden ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

De tijdelijke verkeersmaatregelen zijn tot nader order van kracht. 

zondag 23 juni 2019