Gemeente Wijdemeren - Laat uw stem horen

De stempassen zijn bezorgd, de verkiezingsposters hangen langs de weg en via tv-spotjes wordt u opgeroepen om woensdag 20 maart te gaan stemmen. En ook ik wil u overtuigen dit ook echt te gaan doen.

Bij deze verkiezingen kunt u een stem uitbrengen voor de leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland en voor het algemeen bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Voor velen een ‘ver van mijn bed show’. Niets is minder waar. Een greep uit onderwerpen waarbij u te maken heeft met de provincie of het waterschap: het mogelijk verbreden van de N201, het opnieuw aanbesteden van het openbaar busvervoer, de fusieplannen en de projecten in het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Onderwerpen die juist heel dichtbij spelen. Weten welke kandidaat het dichtst bij uw politieke voorkeur staat? Vul dan de kieswijzers in. U treft ze op www.wijdemeren.nl/verkiezingen.

Freek Ossel

Burgemeester Wijdemeren

woensdag 13 maart 2019