Gemeente Wijdemeren - Projecten Oostelijke Vechtplassen in volle gang

Samen met 20 andere partijen werken we hard aan het verbeteren van het Oostelijk Vechtplassengebied. Doel is om het gebied te ontwikkelen tot een aantrekkelijke en toegankelijke omgeving waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Een plek waar recreatie en natuur goed samengaan en elkaar versterken.

We zijn met tal van projecten aan de slag die gericht zijn op het ontwikkelen van een vrijetijdslandschap, het versterken van de natuurwaarden en de transformatie van de recreatiesector:

Vaarverbinding Hilversums Kanaal – Loosdrechtse Plassen

Onlangs zijn de onderzoekskaders voor de milieueffectenrapportage (MER) van de vaarverbinding tussen het Hilversums kanaal en de Loosdrechtse plassen vastgesteld. Naast de huidige situatie worden er zes alternatieven onderzocht. Het gaat om een alternatief via de Vecht, een alternatief door de Loenderveense Plas Oost langs de Horndijk/Veendijk en drie alternatieven door de Vuntus. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt als het MER-onderzoek is afgerond en de effecten op natuur, water, recreatie, woon- en leefmilieu, landschap en economie goed in beeld zijn.

Bevaarbaarheid ’s-Gravelandsevaart

We onderzoeken de mogelijkheden om de ’s-Gravelandsevaart bevaarbaar te maken. Daarmee kunnen we een route creëren voor waterrecreanten met kleine vaartuigen, zoals sloepen. In de afgelopen periode heeft ingenieursbureau Witteveen + Bos bekeken welke effecten de bevaarbaarheid heeft op de funderingen van de woningen langs de vaart. Binnenkort zijn er informatieavonden voor directe omwonenden om een toelichting te geven op het project en gedachten en ideeën van bewoners op te halen.

Fietspontje Loosdrechtse Plassen

In juli en augustus doen we een proef met een (fiets)pont over de Loosdrechtse Plassen. De route is vanaf de Porseleinhaven, via recreatie-eiland Markus Pos naar haventje Fuut aan de Herenweg in Muyeveld. Zo wordt het voor iedereen mogelijk om een paar uur te recreëren op Markus Pos en zijn er meer mogelijkheden om het prachtige achterliggende gebied wandelend of op de fiets te ontdekken. De pont heeft vijf afvaarten per dag en brengt u in een half uur, via Markus Pos, naar de overkant. Op zaterdag 29 juni is de eerste afvaart.

Maatregelen voor kwetsbare moerasvogels

Moerasvogels zoals de grote karekiet, purperreiger, roerdomp, woudaapje en porseleinhoen, hebben het moeilijk in de Oostelijke Vechtplassen. Om het leefgebied voor deze vogels te verbeteren, werd eerder gedacht aan de aanleg van twee natuureilanden met bagger uit de plassen. Nu blijkt dat daarvoor te weinig bagger vrij komt, wordt gezocht naar andere manieren om het leefgebied voor moerasvogels te verbeteren en te vergroten. Op 18 april zijn ideeën, ontwikkelingen en belangen verkend.

Voorbereidingen baggeren eerste fase

De afgelopen maanden is gewerkt aan de voorbereiding van de eerste fase van het baggeren. Daarbij wordt rond de 240.000 kuub bagger uit de 1ste tot en met de 5de plas verwijderd met als doel het verbeteren van de bevaarbaarheid. De uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden staat voor medio 2020 gepland.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief via www.vechtplassen.nl.

donderdag 9 mei 2019