Gemeente Wijdemeren - Start zwemseizoen

Het zwemseizoen is gestart! In Wijdemeren zijn negen plekken waar de waterkwaliteit tussen 1 mei en 1 oktober minimaal één keer per maand wordt gecontroleerd.

Tijdens de waterkwaliteitscontroles wordt gekeken naar de aanwezigheid van schadelijke blauwalgen, parasieten en bacteriën. Actuele informatie over de waterkwaliteit en veiligheid staat op www.zwemwater.nl of in de zwemwater-app.

donderdag 9 mei 2019