Gemeente Wijdemeren - Tijdelijke verkeerslichten op Randweg

De gemeente heeft besloten om, vooruitlopend op de definitieve inrichting van de weg, een tijdelijke verkeerslichtinstallatie te plaatsen op de Randweg bij de oversteek vanuit de nieuwe wijk Nedervecht in Nederhorst den Berg.

Het plaatsen van de verkeerslichten en het aanbrengen van bijbehorende belijning zal maandag 17 juni gebeuren.

 Optimaliseren verkeerssituatie

Fietsers en voetgangers moeten de wijk Nedervecht verlaten via de Wilgenlaan. In de praktijk blijken bewoners en gebruikers van de sportcomplexen de Randweg over te steken ondanks het verbod voor fietsers en voetgangers. Meerdere malen zijn de verbodsborden in de wijk verdwenen. Om op korte termijn de verkeersituatie te optimaliseren heeft de gemeente besloten tijdelijke verkeerslichten te plaatsen. Als in het tweede kwartaal volgend jaar de infrastructuur van de nieuwe weg gereed is,  zal de aansluiting op de Randweg definitief gemaakt worden.

donderdag 13 juni 2019