Gemeente Wijdemeren - Boomonderhoud Wijdemeren

Vanaf half november starten er verschillende werkzaamheden aan de bomen in onze gemeente.

We gaan eerst aan het werk met de kwetsbare bomen die, voor de winter invalt, onderhoud nodig hebben. Daarna volgt het regulier onderhoud aan de bomen.

Onderhoudsplan

De meeste onderhoudswerkzaamheden zijn dit jaar in Nieuw-Loosdrecht, Boomhoek en Muyeveld. Aannemer Van Oostrum Westbroek informeert u per brief over eventuele onderhoudswerkzaamheden in uw straat. Zijn er werkzaamheden in uw straat, haal uw auto dan tijdig weg, zodat de aannemer goed bij de bomen kan.

75% herplant

Helaas moeten we ook dit jaar weer bomen kappen. Half november maken we bekend om welke bomen het gaat en starten we de vergunningsprocedure. Moeten we meerdere bomen in uw buurt kappen? Dan overleggen we graag met u over de kap en herplant van de bomen.

We planten minimaal 75% van de gekapte bomen terug, het liefst meer. Helaas is het meestal niet mogelijk om de bomen op dezelfde plek terug te plaatsen. Hiervoor is onder de grond vaak te weinig ruimte. Wanneer het wel mogelijk is om op dezelfde plek terug te planten, doen we dit uiteraard.

Juiste boom op juiste plaats

Wanneer er bomen gekapt moeten worden, doen wij een voorstel voor geschikte bomen die in het straatbeeld passen: de juiste boom op de juiste plaats. Heeft u zelf een idee, dan horen we dit graag!

Meer informatie

Houd www.wijdemeren.nl/bomenkappen en de social mediakanalen in de gaten voor de werkzaamheden bij u in de buurt. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via bomen@wijdemeren.nl.

dinsdag 5 november 2019