Gemeente Wijdemeren - Nieuw laadpalenbeleid Wijdemeren

Het aantal elektrische auto’s neemt sterk toe en daarmee ook de vraag naar oplaadpunten. Het college van burgemeester en wethouders stelt daarom via een nieuw laadpalenbeleid voor om de aanvraagprocedure te versnellen, meer laadpalen te realiseren en duidelijkheid te verschaffen rondom openbare laadplekken.

Van gebruikers van elektrische voertuigen wordt verwacht dat zij deze zo veel mogelijk op eigen terrein opladen. Is deze mogelijkheid er niet, dan zijn zij aangewezen op oplaadmogelijkheden in de openbare ruimte. In Wijdemeren zijn momenteel 21 openbare laadpalen. Met de verwachte toename van het aantal elektrische auto’s is het nodig om in een hoog tempo extra laadpalen toe te voegen.

Verkorten aanvraagprocedure

In het nieuwe laadpalenbeleid staan een aantal maatregelen om deze versnelling te realiseren. Zo wordt de aanvraagprocedure verkort met tien weken, verruimen de regels voor de toekenning van nieuwe laadpalen (de minimale afstand tussen openbare laadpalen gaat bijvoorbeeld van 300 meter naar 150 meter) en wordt er bij herinrichtingsprojecten rekening gehouden met de laadbehoefte in 2030. Indien nodig plaatst de gemeente bij deze projecten proactief extra laadpalen.

Omschakeling naar elektrisch

Wethouder Boermans: “Ik ben blij dat we met dit nieuwe laadpalenbeleid tegemoet kunnen komen aan de wens van inwoners om de aanvraag voor een laadpaal sneller te maken. Met het totale pakket aan maatregelen nemen we drempels weg voor de aanschaf van een elektrische auto en stimuleren we de omschakeling naar elektrisch rijden. Zo maken we Wijdemeren stapt voor stap klaar voor een duurzame toekomst.”

CO2-neutraal

De laadpalen die geplaatst zullen worden, leveren groene stroom. Daarmee is het elektrisch rijden volledig CO2-neutraal.

Het laadpalenbeleid wordt op woensdag 4 december in de commissie behandeld. De gemeenteraad beslist op donderdag 12 december over het nieuwe laadpalenbeleid.

dinsdag 5 november 2019