Gemeente Wijdemeren - Uitvoering belastingtaken vanaf 2020 vanuit gemeente Hilversum

Per 1 januari 2020 gaat de gemeente Hilversum namens de gemeente Wijdemeren de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen verzorgen en de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in Wijdemeren vaststellen.

Belastingen SWW (BSWW), de organisatie die deze gemeentelijke belastingtaken nu uitvoert, stopt per 1 januari 2020. De gemeente Wijdemeren blijft zelf verantwoordelijk voor de hoogte van de tarieven en de verordeningen.

Overgang

Inwoners en bedrijven van de gemeente Wijdemeren kunnen met specifieke vragen over hun gemeentebelastingen nog tot 1 januari 2020 terecht bij BSWW. In het nieuwe jaar is er een digitaal belastingloket beschikbaar. In de periode van 21 november tot 15 december worden de belastinggegevens van de BSWW overgezet. Hierdoor zijn de belastingsystemen tijdelijk niet raadpleegbaar.

Samenwerking

Sinds begin dit jaar werken een aantal Wijdemeerse medewerkers vanuit het gemeentehuis van Hilversum. Het gaat bijvoorbeeld om de financiële administratie, de salarisadministratie, de taken op het gebied van de Wet op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Ook op het gebied van de gladheidsbestrijding werken we al geruime tijd samen. In het nieuwe jaar komen daar de gemeentelijke belastingtaken bij. Doel van deze samenwerkingen is de dienstverlening aan u minder kwetsbaar te maken en u goede service te bieden.

Kijk voor meer informatie op www.wijdemeren.nl/samenwerkinghilversum.

dinsdag 5 november 2019