Gemeente Wijdemeren - Maatwerk bij plannen natuurrealisatie

De provincie Noord-Holland maakt de komende jaren ruim 800 hectare nieuwe natuur in het Vechtplassengebied om waardevolle (laagveen)natuur te realiseren. De gronden die hiervoor nodig zijn, zijn nu vaak nog in particulier bezit. Momenteel worden gesprekken gevoerd met de grondeigenaren.

De provincie is in gesprek met grondeigenaren in de gebieden ten zuiden van de Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht en tussen de Kortenhoefsedijk en de Emmaweg in Kortenhoef. Met de grondeigenaar maakt de provincie afspraken over het realiseren van natuurdoelen op hun gronden. Dit proces zorgt bij veel grondbezitters voor vragen en zorgen. Wethouder Jan-Jaap de Kloet: “Ik vind het belangrijk dat de zorgen van onze inwoners serieus genomen worden. We moeten samen met hen zoeken naar oplossingen, zodat er natuur gecreëerd kan worden, maar er ook rekening wordt gehouden met de wensen van de grondeigenaren.”

Maatwerk

De plannen voor de nieuwe inrichting van de gronden vragen om maatwerkoplossingen. Per perceel wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om de natuurdoelen te realiseren. Grondeigenaren kunnen zelf bijvoorbeeld een contract afsluiten met de provincie om bepaalde gronden een natuurbestemming te geven. De eigenaren blijven de gronden vervolgens beheren. De provincie vergoedt dan de waardedaling van de grond, eventuele inrichtingsmaatregelen en de jaarlijkse beheerkosten. Ook de begrenzing van de nieuwe natuurgebieden heeft de aandacht van de provincie. Soms zijn deze grenzen al lange tijd geleden bepaald, waardoor zij niet kloppen  of niet logisch zijn. Dit wordt uiteraard gecorrigeerd.

Externe vertrouwenspersoon

De betreffende grondeigenaren zijn eerder dit jaar persoonlijk geïnformeerd.  Aanvullend kunnen zij een individuele afspraak maken met een van de projectleiders via secretariaat_ovp@noord-holland.nl. Om hen  te helpen positie te kiezen of een beslissing te nemen, is er ook een onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon beschikbaar. Jan-Jaap de Kloet: “Ook als wethouder ben ik altijd bereid om mee te denken over de verschillende mogelijkheden. Mijn deur staat open voor grondeigenaren die zich zorgen maken of in gesprek willen over de mogelijkheden voor hun grond.”

Projectgroep

Een projectgroep die zich bezighoudt met de plannen voor de natuurrealisatie is inmiddels twee keer bij elkaar geweest. Ook bewonersvereniging De Weersloot en De Ster waren hierbij aanwezig.

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Door extra natuur te realiseren ontstaat uiteindelijk een mooier en robuuster natuurgebied. Ook wordt hierdoor voldoende leefgebied gecreëerd om kwetsbare diersoorten en planten in stand te houden. De natuurrealisatie is onderdeel van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Hierin werken vele partijen samen om de aantrekkelijkheid en de natuur in het gebied te verbeteren. Meer informatie over de natuurrealisatie en andere projecten is te vinden op www.vechtplassen.nl.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon:

Cornelis van Diest
Telefoonnummer: 06 20 13 60 26

donderdag 10 oktober 2019