Gemeente Wijdemeren - Voortgang Oud-Loosdrechtsedijk

In juli is de gemeenteraad akkoord gegaan met het hervatten van de werkzaamheden aan de Oud-Loosdrechtsedijk. Momenteel wordt het aangepaste ontwerp uitgewerkt en is het uitvoeringsplan in voorbereiding.

Belangrijk uitgangspunt is dat de hinder voor het verkeer beperkt blijft. Naar verwachting start het werk in het najaar van 2019 en wordt het in maart 2020 afgerond. Uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden maken we de planning bekend.

woensdag 9 oktober 2019