Gemeente Wijdemeren - Raad stelt begroting 2021 vast en kiest evenwichtsscenario

Het college van Wijdemeren presenteerde, op verzoek van de gemeenteraad, vier scenario’s om de grote tekorten voor jeugdzorg en Wmo te financieren. Met drie aangenomen amendementen werd in de raad van 12 november het evenwichtsscenario aangepast en verkozen.

Hierdoor wordt er nu in 2021 niet bezuinigd op onderhoud van de begraafplaatsen, kunst en cultuur en blijft ook de vrijwilligersavond behouden. Wel wordt er extra bezuinigd op huisvesting. Het college werkt hiermee toe naar een structureel sluitende programmabegroting vanaf 2022.

Dorpen en toerisme

Wethouder Jan Klink: “De bezuinigingen worden in het evenwichtsscenario zoveel mogelijk verdeeld over alle programma’s. We hebben moeilijke beslissingen moeten nemen om voor jeugdzorg en Wmo structureel twee miljoen euro extra te kunnen begroten. Ook gaat de woonlastennota voor huishoudens met een gemiddelde WOZ-waarde van 414.000 euro met 4,33 euro per maand omhoog.

We blijven het komende jaar echter inzetten op de dienstverlening aan inwoners en ondernemers, het dorpenbeleid, de zorg voor kwetsbaren en de ambtelijke organisatieontwikkeling. Ook woningbouw met de nadruk op duurzaamheid, de Omgevingswet, het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en recreatie hebben prioriteit.”

Begroting 2021 in beeld

We hebben in één oogopslag inzichtelijk gemaakt wat uw lasten voor het komende jaar zijn en waar de gemeente geld aan uit gaat geven. Bekijk hier de infographic en lees de begroting na.

vrijdag 13 november 2020