Gemeente Wijdemeren - Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek - 17 september 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft op 17 september 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus.

De wijzigingen betreffen het verlengen van eerdere aanwijzing en het niet handhaven van doelgroepenvervoer.

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek - 17 september 2020

vrijdag 18 september 2020