Gemeente Wijdemeren - Tegemoetkoming woonkosten

Heeft u door de coronacrisis een vermindering van het inkomen met minimaal 35 procent waardoor u de woonkosten niet meer kunt betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK).

De TONK is een steunmaatregel van het Rijk. Het is een tegemoetkoming in de woonkosten (huur en hypotheek) voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor TONK moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft te maken met een inkomensterugval van 35 procent of meer ten opzichte van januari 2020.
  • De terugval in het inkomen is veroorzaakt door coronacrisis en/of door de coronamaatregelen van het Rijk.
  • Uw woonkosten bedragen 40 procent of meer van uw huidige inkomen.
  • U heeft niet meer eigen vermogen dan 6.295 euro voor een alleenstaande en 12.590 euro voor een huishouden of een alleenstaande ouder (vermogen dat in de woning, voertuigen, bedrijfspanden e.d. zit telt niet mee).

400 euro

De tegemoetkoming is een vast bedrag van 400 euro per maand. In totaal kan een huishouden dus maximaal 2400 euro ontvangen voor de maanden januari tot en met juni. Dit bedrag wordt in één keer uitgekeerd.

Aanvragen

U kunt de TONK aanvragen via www.wijdemeren.nl/TONK. Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar TONK@wijdemeren.nl.

dinsdag 30 maart 2021