Door de hoge prijzen van gas en stookolie, is het stoken van brandhout populairder dan ooit. Maar de open haard, allesbrander en houtkachel zijn niet goed  voor het milieu en de gezondheid.

Mensen met longproblemen en astmatische klachten kunnen veel last ondervinden van houtrook. Vooral bij mistig en windstil weer. Via stookalerts van het RIVM en de website www.stookwijzer.nl weet u wanneer het verstandig is niet te stoken.

Er zijn ongeveer één miljoen houtkachels en -haarden in Nederland, op zo'n 7,8 miljoen huizen in Nederland. De populariteit is, sinds de gasprijs in 2022 piekte, sterk gestegen. Maar daarmee is het aantal klachten van mensen die zich storen aan de geur ook drastisch toegenomen. Een groot deel van de bevolking heeft fysiek echt last van houtstook, stelt het longfonds. Er zijn 1,2 miljoen Nederlanders met een longziekte, van hen geven 750.000 aan regelmatig benauwd te zijn door houtrook. Ze zijn dan kortademig of ze worden geplaag door astma-aanvallen.

Los van de vraag of hout stoken goedkoper is dan aardgas, is het effect op de leefomgeving nadelig. Maar liefst 23 procent van alle fijnstofuitstoot in ons land is afkomstig van houtkachels, blijkt uit cijfers van het RIVM. Dat is meer dan auto’s en vrachtwagens bij elkaar produceren.

Ook in de gemeente Wijdemeren ervaren inwoners overlast van houtstook, vooral bij windstil en mistig weer. Bij die weersomstandigheden blijft de rook langer hangen en kan er luchtvervuiling, rook- en geuroverlast ontstaan. Kijk daarom altijd op de zogenoemde stookwijzer voordat u gaat stoken. De stookwijzer geeft een actueel en lokaal stookadvies. Met een stookalert roept het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) mensen op om geen hout te stoken bij ongunstige weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit. U kunt zich aanmelden voor het stookalert via de website van het RIVM (www.rivm.nl).

Wat te doen als u overlast ondervindt van houtrook? Het advies is om eerst te overleggen met uw buren, of met een andere partij die de overlast veroorzaakt. Wat te doen als u er niet uitkomt? De gemeente kan optreden tegen mensen die op een hinderlijke manier rook, stank of roet verspreiden. Ook kunt u melding doen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

woensdag 18 januari 2023