Gemeente Wijdemeren - Rosalie van Rijn

Mw. R.M. van Rijn

Functie(s): Wethouder
Rollen: Lid College van B & W, Lid CDA,
Partij: CDA
Email: Stuur een mail
Adres: p/a Rading 1
Postcode: 1231 KB
Woonplaats: Loosdrecht
Nevenfuncties:
  • Trainer ASV Handbal

Nevenfuncties voortvloeiend uit de functie van Wethouder van Wijdemeren:

  • Lid Algemeen Bestuur van de Tomin
  • Bestuurslid van Stichting Kunst Bezit 's-Graveland
  • Aanspreekpunt OR van de Tomin, namens het Algemeen Bestuur
Portefeuille:

Vierde locoburgemeester

  • Sociaal Domein (o.a. Wmo, Jeugdwet en Participatiewet)
  • Volkshuisvesting
  • Kernenbeleid
  • Cultuur en Sport
Rosalie van Rijn