Gemeente Wijdemeren - Detailhandelbeleid

In 2007 is er een detailhandelvisie voor Wijdemeren ogesteld.

De aanleiding hiervoor was het in de loop der jaren verdwijnen van diverse winkels en de concurrentie tussen winkelgebieden. Ook bij de ontwikkeling van bouwplannen is het steeds de vraag wat de consequenties zijn voor de bestaande winkels. Met de visie is duidelijk geworden wat een gewenste en haalbare detailhandelstructuur is en hoe de gemeente hierop kan sturen.

Goed in balans

De winkelstructuur is in Wijdemeren redelijk goed in balans: het aanbod aan winkels in voeding- en genotmiddelen is in evenwicht met de kooporiëntatie en toonbankbestedingen van inwoners in Wijdemeren. Dit evenwicht zorgt er voor dat er geen ruimte is voor uitbreiding van het aanbod met nieuwe centra of grote supermarkten. Omgekeerd lijkt er geen aanleiding te zijn om rekening te houden met substantiële krimp in het aanbod.

Versterken drie gebieden

De ambitie van Wijdemeren is om in de nabijheid van de inwoners een compleet dagelijks aanbod aan producten te behouden. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de inwoners sterk over Wijdemeren verspreid zijn. Om de winkelstructuur duurzaam te maken en bestendig te laten zijn tegen toekomstige ontwikkelingen, zet Wijdemeren in op versterking van drie winkelcentrumgebieden:

  • Het dorpscentrum van Nederhorst den Berg (Voorstraat)
  • Meenthof in Kortenhoef
  • Centrum Nieuw-Loosdrecht (Nootweg).

Het versterken van deze bestaande hoofdwinkelstructuur houdt in dat:

  • nieuwe winkelontwikkelingen zoveel mogelijk worden ingepast in of aan deze winkelcentra
  • uitbreiding van winkelmeters daarbuiten zoveel mogelijk wordt voorkomen
  • concurrerend winkelaanbod buiten de winkelgebieden wanneer mogelijk wordt afgebouwd

Open de detailhandelsstructuurvisie.

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe gewestelijke detailhandelsvisie.