Gemeente Wijdemeren - Economische zaken

Wijdemeren voert bewust en actief economisch beleid. Behoud en versterking van bedrijvigheid en werkgelegenheid is het uitgangspunt.

Om dit te bereiken heeft de gemeente zichzelf een aantal taken gesteld. In de eerste plaats is dit dienstverlening aan bedrijven en intensieve contacten met het bedrijfsleven. Hiervoor is de functie van bedrijfscontactfunctionaris ingesteld. Daarnaast voert de gemeente regulier overleg met de lokale ondernemersorganisaties en brancheorganisaties.

Op verschillende economische deelterreinen (horeca, detailhandel, toerisme en recreatie) voert de gemeente onderzoek uit en/of ontwikkelt de gemeente haar visie. Dit verschaft duidelijkheid aan ondernemers en brancheorganisaties. Bovendien dwingt de gemeente zichzelf zodoende om consistent en consequent te zijn in haar beleid.

Wat doet de gemeente op economisch gebied?

  • Samenwerking op bedrijventerreinen met bedrijven voor beheer en onderhoud;
  • Regulier overleg met ondernemersorganisaties;
  • Dienstverlening aan bedrijven door de bedrijfscontactfunctionaris;
  • Detailhandel: zorgen voor vitale winkelcentra;
  • Horeca: voeren van integraal beleid voor de horecasector en verbeteren dienstverlening aan horecaondernemers (1- loket);
  • Toerisme en recreatie: deelnemer en aanjager van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT);
  • Centrumontwikkeling: diverse centrumontwikkelingen aanwenden om de economische functie te versterken.

Advies en informatie

Heeft u vragen of wilt u advies? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Om uw vraag in behandeling te nemen vragen wij u vriendelijk uw adresgegevens in te voeren. De velden met een * zijn verplicht.