Gemeente Wijdemeren - Tineke Pronk

Mijn naam is Tineke Pronk en ik ben allround medewerker bij het Sociaal Wijkteam. Mijn specialisatie is jeugd.

Tineke Pronk

Dat betekent dat ik mij bezighoud met de jeugd en hun ouders. Kinderen moeten veilig opgroeien. Het Sociaal Wijkteam wil dat iedereen zich prettig voelt in Wijdemeren.

Werkwijze

Komt er een vraag naar het wijkteam? Dan kijken we als één van de eerste dingen naar de mensen in je omgeving. Zoals familie, vrienden, buren, vriendjes of ouders van de kinderen. Kunnen zij je helpen? Je maakt dan samen met het Sociaal Wijkteam een plan en om je leven weer op orde te krijgen. Regie houden over je eigen leven is veel prettiger met mensen die je kent en er altijd zullen zijn.

Werkdag

Die is heel variërend. Ik doe bijvoorbeeld huisbezoeken, voer gesprekken met inwoners op het gemeentehuis, overleg met scholen, zoek uit welke zorgaanbieder bij een hulpvraag past en schrijf rapportages. Samen met mensen in gesprek gaan en proberen een oplossing te vinden op de vraag of een probleem maakt mijn vak mooi. Ik hoop zo een steentje bij te kunnen dragen aan het beter maken van iemands leven.

Buurtinitiatieven 

Ik ben aan het uitzoeken welke buurtinitiatieven er allemaal zijn in Wijdemeren. En als ze er zijn: maakt u daar gebruik van? Kent u mooie initiatieven en projecten? Dan horen we dat graag! 

U kunt ons bellen op nummer 14035 en vragen naar het Sociaal Wijkteam. Schroom niet om contact op te nemen!