Gemeente Wijdemeren - Stemmen voor het Europees Parlement

Hier vindt u alle informatie over het stemmen voor het Europees Parlement

Wie mag stemmen?

U mag stemmen op 23 mei 2019 voor het Europees Parlement, als u aan een aantal voorwaarden voldoet.

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u heeft de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie
  • U bent op 23 mei 2019 18 jaar of ouder
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht

U woont in Nederland en heeft een andere nationaliteit

Woont u in Nederland, maar heeft u de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie? In dat geval kunt u kiezen in welk land u stemt voor het Europees Parlement.

Wilt u in het land stemmen waar u vandaan komt?

Dan hoeft u niets te doen.

Wilt u stemmen in Nederland?

Als u in Nederland wilt stemmen, dan moet u zich registreren door het invullen van het Y-32 formulier​​.
Met dit formulier verklaart u dat u in Nederland stemt en niet in uw lidstaat van herkomst.

Wilt u in Nederland stemmen en heeft u zich nog niet geregistreerd?

Vul het Y-32 formulier Verklaring Stemmen voor Europees Parlement in Nederland in en stuur dit formulier, met een kopie van uw legitimatiebewijs naar het onderstaande adres:

Gemeente Wijdemeren
Team Burgerzaken/verkiezingen
Postbus 190
1230 AD Loosdrecht

Nadat u de verklaring heeft ingeleverd, blijft u (zolang u in Nederland woont) in Nederland geregistreerd als kiezer voor het Europees Parlement

Weer stemmen in lidstaat van herkomst

Wilt u weer stemmen in het land waar u vandaan komt?

Neem contact op met de gemeente via 14 035  of (vanuit het buitenland) (035) 65 59 595 om de verklaring in te trekken
U meldt u bij de autoriteiten van uw lidstaat van herkomst.

Y-32 formulieren

De formulieren kunnen worden ingediend tot en met 9 april 2019.