Gemeente Wijdemeren - Provinciale Staten

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een oproep ontvangt voor de Waterschapsverkiezing. Bent u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd dan ontvangt u twee stempassen.