Gemeente Wijdemeren - 10 vragen over de waterschapsverkiezingen

Hieronder vindt u de antwoorden op de 10 meest gestelde vragen over de waterschapsverkiezingen

1. Wanneer zijn de waterschapsverkiezingen?

De waterschapsverkiezingen worden om de 4 jaar gehouden. De verkiezingen vinden deze keer plaats op woensdag 20 maart 2019, tegelijkertijd met de verkiezingen van de Provinciale Staten.

2. Voor welk waterschap mag ik stemmen?

U mag stemmen voor het bestuur van het waterschap waarin u woont.

In Wijdemeren is dat:

Amstel Gooi en Vecht,Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam, 0900 - 93 94, website: https://www.agv.nl/

3. Wie mogen er stemmen?

Bij de waterschapsverkiezingen mag u stemmen als u 18 jaar of ouder bent. U mag stemmen voor het bestuur van het waterschap waarin u ingeschreven staat bij de gemeente. Ook als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt.

4. Waarom mag ik stemmen bij de waterschapsverkiezingen?

Als bewoner betaalt u via de belastingen mee aan het waterbeheer. Daarom hebt u ook een stem in de samenstelling van het nieuwe waterschapsbestuur. Dit neemt de komende 4 jaar allerlei beslissingen over het waterbeheer bij u in de buurt. Het waterschap zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende water en beperkt wateroverlast door de klimaatverandering.

5. Wat valt er te kiezen?

U kiest op 20 maart 2019 het nieuwe waterschapsbestuur. Dit neemt de komende vier jaar allerlei beslissingen over het waterbeheer bij u in de buurt. Bijvoorbeeld over het water in de gemeente, schoon en voldoende water, of zaken die van belang zijn voor de recreatie, de landbouw en natuur en milieu. Ook besluit het bestuur over de hoogte van de tarieven en zaken als kwijtschelding van waterschapsbelasting; dingen die uw portemonnee aangaan. Het bestuur weegt daarbij verschillende belangen tegen elkaar af. De politieke standpunten van de partijen in het bestuur spelen mee in hun beslissingen.

6. Wat willen de verschillende partijen dan? 

De verkiesbare partijen maken in hun verkiezingscampagnes duidelijk wat hun standpunten zijn. Vanaf 18 februari komt de online stemhulp beschikbaar, MijnStem. Als u de stemhulp invult, komt u meer te weten over de partijen, hun standpunten en de onderlinge verschillen. Het programma verwijst ook door naar de informatie van de verkiesbare partijen zelf.

7. Op wie kan ik stemmen?

U krijgt uw stempas en de kandidatenlijsten toegestuurd. - Wilt u meer weten over de partijen en hun kandidaten? Vul de stemhulp MijnStem in op internet (vanaf 18 februari 2019): http://mijnstem.nl/waterschappen. Of ga direct naar de stemhulp voor AGV: agv.mijnstem.nl - Kijk ook op de website van het waterschap voor meer informatie over de waterschapsverkiezingen. Vanaf begin februari 2019 vindt u hier ook een overzicht van de partijen die zich kandidaat hebben gesteld.

8. Wanneer wordt de uitslag van de waterschapsverkiezingen bekend?

Het centraal stembureau van het waterschap stelt de officiële uitslag vast in een openbare zitting, die plaats vindt direct aansluitend op de zitting van het hoofdstembureau op 25 maart 2019 om 10:00 uur. Een voorlopige uitslag van de gemeente hopen we de dag na de verkiezingen aan het eind van de middag bekend te kunnen maken. De gemeenten tellen de stemmen (voor Provinciale Staten en voor de waterschappen) direct na het sluiten van het stembureau alleen op partijniveau. Een dag later worden de stemmen op detail en worden de voorkeurstemmen geteld. In de gemeente maken we dat ook bekend. . Het gemeentelijk stembureau telt de aantallen uitgebrachte geldige stemmen op kandidaten, blanco stemmen en ongeldige stemmen, het aantal stemmen per lijst en het aantal stemmen per kandidaat. Ook noteert het stembureau of er een verschil is tussen het aantal tot de stemming toegelaten kiezers en het aantal in de stembus aangetroffen stembiljetten. Al deze gegevens worden in het proces-verbaal genoteerd. Dat proces-verbaal wordt naar het waterschap gebracht. Het waterschap moet de definitieve uitslag handmatig invoeren in OSV.

Meer informatie over het experiment waaraan de gemeente Wijdemeren meedoet, rondom het centraal tellen van de stemmen, volgt binnenkort op deze website. 

9. Wat doet het hoofdstembureau/ centraal stembureau? 

Het hoofdstembureau zorgt voor:

  • de vaststelling van de stemtotalen binnen de kieskring.

Het centraal stembureau is belast met:

  • de registratie van namen ('aanduidingen') van politieke partijen;
  • het in ontvangst nemen van kandidatenlijsten;
  • de beoordeling van de geldigheid van de kandidatenlijsten en de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten;
  • de nummering van de kandidatenlijsten;
  • het vaststellen van de verkiezingsuitslag en het benoemen van kandidaten;
  • het vervullen van vacatures

Omdat er bij de waterschapsverkiezingen sprake is van één kieskring, is het hoofdstembureau tevens het centraal stembureau. Dus al deze werkzaamheden worden door hetzelfde stembureau verricht.

10. Hoe is het bestuur van het waterschap samengesteld? 

Bewoners van het waterschap stemmen op de kandidaten in de categorie ‘ingezetenen’. Hiervoor zijn in waterschap Amstel, Gooi en Vecht 23 van de 30 zetels beschikbaar. De andere 7 zetels zijn de ‘geborgde zetels’. Ze zijn gereserveerd voor bedrijven, de landbouw en eigenaren van natuurterreinen, omdat die voor hun werk een bijzonder belang hebben bij het waterbeheer. Deze bestuursleden worden aangewezen door betrokken organisaties: Kamer van Koophandel/VNO-NCW (bedrijven), LTO (grondeigenaren ongebouwd) en Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (natuurterreinen).

Meer weten?

Meer informatie vindt u op de website van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, over: